Bezpečnostní systémy

V dnešní době je ochrana majetku již nezbytnou záležitostí. K zabezpečení objektů nám pomáhají i  bezpečnostní systémy. Úměrně s tím, jak roste hodnota Vašeho firemního či rodinného majetku, narůstají i nejrůznější bezpečnostní rizika a potřeba pořízení bezpečnostních a informačních systémů. Tyto bezpečnostní systémy v souvislosti s dálkovou ostrahou jsou dnes moderním a poměrně dostupným prostředkem k zajištění Vašeho majetku nejen ve městě Hradec Králové, ale kdekoliv v České republice.

Bezpečnostní systémy

Monitorovací kamerové systémy a elektronické zabezpečovací systémy jsou dnes při splnění podmínek dostupnosti zvolené přenosové cesty dat poměrně účinným nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Tyto bezpečnostní systémy dnes využívá čím dál větší počet zákazníků. Tento typ ostrahy se nazývá dálková ostraha objektů a dělí se na dvě sekce:

  • Kamerové sledovací systémy
  • Dálková elektronická ostraha objektů

Kamerové systémy - využití

Kamerový systém lze využít k zabezpečení domů, velkých i malých firem, pro monitoring obchodních a restauračních prostor nebo výrobních areálů, ale také rodinných domů, chat a k zabezpečení objektů všech typů a velikostí.

Cílem je ochránit tyto objekty před nežádoucími vlivy. Nejedná se tedy pouze o majetkovou trestnou činnost, ale také o požár, nežádoucí pohyb vozidel a osob a o místa, kde je třeba zabezpečit rizikové sektory objektu. Kamerový systém také napomáhá k odhalení případné neloajálnosti vlastního personálu. Může také posloužit ke kontrole dodržování technologických a výrobních postupů.

Tento způsob ochrany majetku umožňuje nejenom včasný zásah pracovníků ostrahy nebo výjezdové jednotky, ale také poskytuje možnost záznamu pro následné jednání s pojišťovnami. Takový záznam může usnadnit vyšetřování Policie ČR a následně usvědčit pachatele či posloužit jako důkazní materiál při vymáhání škod.

Moderní kamerový systém

První nespornou výhodou, kterou umožňují dnešní moderní kamerové systémy je jejich přizpůsobivost na starší analogový kamerový systém. K tomuto účelu slouží takzvané IP převodníky. Zjednodušeně řečeno, IP převodník Vám umožní převod analogového obrazu do digitální podoby. V této podobě může být obrazový materiál přenášen např. k dohledovému centru, kde je uložen a kdykoliv k dispozici klientovi. Digitální kamerové systémy umožňují přístup pomocí internetového prohlížeče nebo mobilních telefonů a pro neomezený počet současně sledujících uživatelů z kteréhokoliv místa na zemi.

Kamerový systém a jeho zajímavosti

V rozsáhlé nabídce a nesčetném sortimentu výrobků jsme pro Vás vybrali jen malý zlomek zajímavostí. Kdysi vymoženost jako noční vidění kamer je dnes již běžný standart. Dnešní kamerový systém umožní např. audio výstup směrem od kamery k uživateli, ale i obráceně. Mimo jiné nabízí možnost živého sledování obrazu a zvuku pomocí mobilních telefonů. Kamery jsou vybaveny detektorem pohybu, který spustí záznamové zařízení, eventuelně poplach. Dnešní kamerový systém rozezná a přečte SPZ automobilu a vykoná následné úkony k vpuštění vozidla do objektu. Je zde také možnost vymaskování individuální zóny, což umožní zamaskovat např. prostor Vašeho bazénu, eventuelně prostory nepříjemného souseda.

Z čeho se kamerový systém skládá

  1. Nejdůležitější součást je jeho vstupní zařízení, tedy kamera.
  2. Další nedílnou součástí je přenosová cesta, tudy se signál z kamery přenáší k dalšímu zpracování.
  3. Poslední část tvoří samotné zařízení pro zpracování a vyhodnocení obrazové informace. To dělíme na analogové nebo digitální, eventuelně jejich kombinaci.

Elektronický bezpečnostní systém- EZS

V principu se také jedná o zabezpečení domů a budov dálkovou elektronickou ostrahou (EZS - elektronický zabezpečovací systém), kdy kamerové sledovací zařízení nahrazuje  systém senzorů a čidel. Tyto senzory reagují na pohyb, otřesy, kouř, tříštění skla, používají se různé infra závory atd. Signály z aktivovaných senzorů  jsou odeslány prostřednictvím ústředny a telefonních linek na pult centrální ochrany.

Elektronický bezpečnostní systém kamerový systém odesílají zprávy do dohledového centra, kde operátoři podnikají dle smluvních směrnic další úkony k zabezpečení a zajištění střežených objektů. Pro monitoring objektů zabezpečených systémem EZS využívá dohledové centrum PCO (pult centralizované ochrany). Zde jeho pracovníci stejně jako v případě kamerových systémů podnikají patřičné úkony k zajištění narušeného objektu.            

Realizace

Návrhu bezpečnostního systému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost pro dosažení výsledného efektu. Je nutno definovat cíle, které potřebujete instalací bezpečnostního systému zabezpečit. Uvedené agentury Vám připraví projekt na míru, dle Vašich požadavků a potřeb provedou montáž bezpečnostních systémů, včetně jejich servisu. Zmíněné agentury Vám připraví jednoduché řešení s možností následného rozšíření nebo komplexní řešení na míru Vašim potřebám. Odpovědní pracovníci těchto agentur Vám rádi poskytnou i nezbytné informace ohledně legislativních záležitostí.