Komplexní Facility management-správa nemovitostí a údržba budov Hradec Králové

Máte zájem o využít služeb správy nemovitostí a údržby budov v Hradci Králové či okolí? Seznamte se na těchto stránkách se společností D.I.SEVEN FACILITY, která nabízí své profesionální služby v tomto oboru. Správa budov zahrnmuje komplexní Facility management, Property management a Energy management. Cílem společnosti je minimalizovat a optimalizovat klientovi náklady za chod budovy. Zajistěte si bezproblémový chod Vaší budovy od administrace přes údržbu až po její zabezpečení. Tato společnost nabízí též možnost odběru služeb - tzv. náhradní plnění.


Facility management

Facility management se zabývá správou budov a nemovitostí, bytových i nebytových prostor a koordinuje činnosti zaměstnanců v organizaci – vesměs řídí veškeré podpůrné činnosti, které přímo nesouvisí s hlavní činností firmy.

Dalo by se říct, že facility management je nový obor, ale v podstatě je velmi starý, protože vždy bylo potřeba starat se o objekty, udržovat je a zabezpečovat jejich provoz.

Hlavním cílem facility managementu je skloubit pracovníky, pracovní prostředí a pracovní činnosti tak, aby výsledný efekt byl optimální pro zaměstnavatele.

Pro mnoho firem je už dnes facility management přirozenou službou, vědí co znamená a jak ho využít. Jiné firmy k tomu postupně dospívají třeba tím, že si zatím najímají agenturu třeba jen na jednu službu a až následně zadávají další služby, protože zjišťují, že pak mají větší prostor pro hlavní činnost své firmy.

Ideální je svěřit veškeré činnosti, které přímo nesouvisí s provozem firmy, jednomu dodavateli, který pak nese zodpovědnost za všechny podpůrné činnosti.

Agentura, která nabízí služby facility managementu, díky svým zkušenostem a odbornému přístupu je pro firmy velkým přínosem. Dokáže docílit snížení provozních nákladů, prodloužení životnosti a snížení poruchovosti nemovitosti, zvýšení výkonnosti pracovníků, zkvalitnění kontroly, zlepšení služeb atd.


Property management

Property management je účetní, ekonomická a administrativní správa daného objektu.

Zabývá se mj. vedením osobního majetku, evidencí spravovaného majetku, zastupováním klienta vůči třetí osobě, účetními audity, účetními doklady, zajišťuje spolupráci s vlastníky, nájemníky nebo realitními kancelářemi apod.

Úkolem property managementu je co nejefektivněji využít vlastní nebo pronajatý prostor a co nejlépe zabezpečit provozně ekonomické podmínky tak, aby vyhovovaly majitelům budov a nemovitostí.

Služby facility managementu a property managementu spolu úzce souvisí. Pro zlepšení a efektivitu služeb je výhodné, pokud spolu tyto dva obory jdou „ruku v ruce“.


Energy management

Mnoho firem dnes vydává nemalé finanční prostředky za energii. Proto hlavním cílem energy managementu je co nejvíce snížit náklady vynaložené na energii a také uspořit dodávku a následnou spotřebu energie v daném objektu.

Je třeba také obeznámit zaměstnance, aby svým přístupem přispěli ke snížení energií např. zhasínáním světel.

Na základě zjištěných informací o celkové spotřebě energie je zpracován energetický audit, ze kterého je následně vypracována koncepce na úsporu energie. Opatření jsou zavedeny do běžného provozu, kontrolovány a vyhodnocovány. O úspoře energetických nákladů pak není pochyb.

Je už všeobecně známo, že v dnešní době při výstavbě, přestavbě, prodeji nebo nájmu budov je povinnou součástí dokumentace tzv. „Průkaz energetické náročnosti budovy“, který hodnotí veškeré energie užívané v budově. Tento průkaz pak může mít vliv na výši ceny při eventuálním prodeji nebo nájmu nemovitostí a objektů.


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 220 445
e-mail: 

hradec.kralove@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. - Správa nemovitostí a údržba budov Hradec Králové

Společnost se zabývá správou nemovitostí a údržbou budov. Své služby nabízí ve městě Hradec Králové, po celých Čechách, ale i Moravě. Správa budov a údržba nemovitostí zahrnuje služby komplexní Facility management a Energy management.Podle požadovaných služeb klienta souvisejících se službami Facility managementu je vždy nastaven proces Property managementu.Facility management se dělí na technickou správu, administrativní správu a infrastrukturální služby. Do těchto služeb patří také úklidové a bezpečnostní služby, které se však poskytují v souvislosti s dalšími službami patřící do Facility managementu. Property management zahrnuje ekonomické činnosti, obchodní činnosti a energy management. Správa nemovitostí a údržba budov je společností poskytována vždy ke stoprocentní spokojenosti klienta.