Náhradní plnění 2012 ve městě Hradec Králové

Ve městě Hradec Králové sídlí společnosti, které zaměstnávají invalidní důchodce a osoby zdravotně postižené (OZP). Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost poskytnout zaměstnání tělesně zdravotně postižené osobě. Podíl zdravotně znevýhodněných pracovníků činí minimálně 4 % zaměstnanců. Jsou však firmy, které nemohou splňovat zákonnou povinnost zaměstnávání OZP z důvodu výrobní činnosti, nebo nevhodných, těžko přizpůsobitelných budov pro pohyb těžce tělesně postiženého člověka. Níže uvedené bezpečenostní a úklidové agentury Vám pomou tento zákonný předpis dodržet pomocí náhradního plnění i v roce 2012.

Jak splnit podmínku zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Povinný podíl můžete splnit těmito způsoby:

    • zaměstnávání osob se zdravotním postižením, má-li podnik více jak 25 zdravých zaměstnanců
    • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří poskytují zaměstnávání zdravotně tělesně postiženým, podíl ke zdravým zaměstnancům je 50 % a více
    • odvodem 2,5 násobku průměrné mzdy za každého zdravotně tělesně postiženého, který by spadal do 4 % podílu
  • vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů

Odebírání služeb, tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradním plnění se rozumí odebírání služeb od firem, které zaměstnávají více jak 50 % zdravotně postižených osob. Garantovanými poskytovateli náhradního plnění jsou níže doporučené bezpečnostní firmy, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby na mnoha pracovištích. Např. u pultů centrální ochrany, v recepcích, ve vrátnicích, v úklidové službě apod. Odběrem služeb tak splníte svůj poviiný podíl v zaměstnávání OZP.

Odvod penále do státního rozpočtu

Odvod finanční částky do státního rozpočtu je 2,5 násobku průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí uplynulého roku za každého zdravotně postiženého pracovníka, který v daném podniku není zaměstnán v povinném podílu 4 % ke zdravým zaměstnancům. Průměrná mzda v roce 2011 byla 23.726 Kč, povinný podíl za jednoho zaměstnance činí tedy 59.315 Kč.

Změny v náhradním plnění 2012

Novelizace zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., platná od 1. 1. 2012, s sebou přináší řadu změn, které se týkají především poskytovatelů náhradního plnění, se dotkne však i odběratelů.

Změny pro odběratele náhradního plnění jsou:

  • Náhradní plnění – nově je stanoven limit pro poskytování služeb. Tento limit činí 36 násobek průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí uplynulého roku, maximálně tedy 854 136 Kč. To je částka, do které mohou dodavatelé náhardního plnění poskytnout služby za jednu přepočtenou OZP.

Doporučení

Závěrem připomínáme všem podnikatelům, kteří řeší zaměstnanost osob se zdravotním postižením náhradním plněním, že vzhledem k novému limitu  může být u poskytovatelů náhradního plnění brzy vyčerpána finanční částka odběru služeby na jednoho přepočteného zdravotně postiženého pracovníka a invalidního důchodce. Proto je důležité co nejdříve se obrátit na firmy, např. D.I.Seven Facility, s.r.o., Sipadan, a.s., B7U, s.r.o. a D.I.Seven, a.s., s objednávkou na služby pro náhradní plnění. Kontakty naleznete níže. Tyto společnosti díky svým letitým zkušenostem a profesionálnímu přístupu Vám pomohou vyřešit problém zaměstnanosti zdravotně postižených osob k Vaší plné spokojenosti.

Pokud Vás zajímají informace, rady a doporučení o náhradním plnění pro rok 2022, klikněte zde.