Náhradní plnění-zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců Hradec Králové

Aktualizováno 17.1.2023

Hradec Králové a okolí se může pochlubit historickými památkami, vysokými školami i firmami, které zaměstnávají tělesně postižené osoby, invalidní důchodce a osoby zdravotně znevýhodněné. Tím tyto společnosti splňují povinnost zaměstnávání 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS), a mohou tak firmám nabízet náhradní plnění ve formě odběru služeb, nebo jejich výrobků.

Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci poskytnout zaměstnání osobám zdravotně postiženým. Podíl těchto pracovníků má činit min. 4 % zaměstnanců. Jsou však firmy, které nemohou zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. splňovat z důvodu výrobní činnosti, nebo nevhodných, těžko přizpůsobitelných budov pro pohyb těžce tělesně postiženého člověka.

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a invalidních osob

Poskytování zaměstnávání zdravotně postiženým, invalidním důchodcům, zdravotně znevýhodněným a důchodcům s sebou přináší výhody. Především je to úleva na dani, která u zdravotně znevýhodněné osoby činí 18.000 Kč. Důležitá je však pomoc zařazení postiženého člověka do společenství zdravé populace a tak i vzájemnému pochopení životních potřeb.

Sankce pro podnikatele při neplnění povinného podílu zaměstnanosti ZTP

Sankcí se rozumí odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou osobu se ZPS v rámic povinného podílu.

Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí seldovaného kalendářního roku.

Jak splnit podmínku zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.?

Podmínku můžete splnit těmito způsoby:

  • Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, má-li podnik více jak 25 zdravých zaměstnanců
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří poskytují zaměstnávání zdravotně tělesně postiženým, jejichž podíl ke zdravým zaměstnancům je 50 % a více
  • Odvodem 2,5 násobku průměrné mzdy za každého zdravotně postiženého, který by spadal do 4% podílu
  • Vzájemnou kombinací bodu 1 až 3

Pomoc od bezpečnostních společností

Bezpečnostní společnosti D.I. Seven Facility, s.r.o., Sipadan, a.s. a D.I. SEVEN SERVICE, s.r.o. přicházejí s pomocí podnikatelům, kteří si neví rady s náhradním plněním. Jmenované firmy zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, důchodce, zdravotně znevýhodněné osoby na mnoha pracovištích. Např. v úklidové službě, na vrátnici, u pultů centrální ochrany, v recepci, v administrativě.

Odebíráním služeb nebo výrobků od těchto společností splníte svoji povinnost v zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. Změny v zákoně jsou u jmenovaných bezpečnostních společností zapracovány. Dojde tedy k pomoci profesionální, vstřícné a k Vaší spokojenosti.

Náhradní plnění pro rok 2023


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: + 420 602 592 706
e-mail: praha@sipadan.cz

web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Hradec Králové

Tato společnost působí na trhu již od roku 2002. Poskytuje bezpečnostní a úklidové služby a umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hradec Králové. Možnost zapojení se do práce pro ZTP občany znamená seberealizaci a zkvalitnění života. Tato společnost nabízí náhradní plnění, čímž si zaměstnavatelé splní zákonnou povinnost zaměstnávání ZPS.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Hradec Králové

Společnost nabízí náhradní plnění. Poskytuje služby ochrana osob a majetku, a kompletní úklidové služby. Tato agentura se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců i ve městě Hradec Králové. Pomáhá jim tak ke zkvalitnění života. Odběrem služeb od této společnosti si splníte svou zákonnou povinnost o zaměstnávání ZPS. Tato společnost je držitelem několika certifikátů, nabízí mnoho garancí kvality a působí na celém území ČR.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Hradec Králové

Společnost poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov, ve kterých se mohou občané se ZPS, ZTP a invalidní důchodci uplatnit. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením, proto odběrem služeb - náhradní plnění od této společnosti si splní každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci zákonnou povinnost zaměstnávání ZPS.Ve službách Facility managementu i Property managementu je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP. Společnost má působnost ve městě Hradec Králové i po celé ČR a je dceřinou společností D. I. SEVEN, a.s.