Pult centrální (centralizované) ochrany-napojení na PCO Hradec Králové

Váš majetek ochrání před nežádoucím vniknutím do objektu, krádežemi, cíleným ničením a vandalismem kompletní zabezpečení domu a zabezpečení objektů elektronickou ostrahou. Vybrané bezpečnostní agentury na těchto stránkách poskytují kompletní zabezpečení domu, nebo objektů. Dálková elektronická ostraha - napojení na PCO Hradec Králové svým rozsahem pokrývá nepřetržitý monitoring zabezpečovacích systémů, bezpečnostní kamery a vzdálený přístup do kamerových systémů. Služby PCO mohou být při splnění podmínek dostupnosti zvolené přenosové cesty poskytovány nejen ve městě Hradec Králové, ale kdekoliv v České republice.

Dálková elektronická ostraha - napojení na PCO

Napojení na  PCO - pult centralizované ochrany je další variantou ostrahy objektů na dálku. Bezpečnostní agentury mají k dispozici v současnosti nejmodernější pult centrální ochranykterý je součástí dohledového centra. Technicky je možné na toto PCO připojit kterýkoli bezpečnostní systém, který je na trhu dostupný. Samotné napojení na PCO je obdobná záležitost jako u kamerových systémů. Zpravidla se jedná o přenos zpráv prostřednictvím analogových telefonních linek. Pro případ výpadku těchto pevných telefonních tras se využívá jištění GSM (mobilními operátory). V tomto případě zmíněné bezpečnostní agentury zapůjčují GSM vysílač zdarma.

Dálková elektronická ostraha - pult centrální ochrany

Samotný pult centrální ochrany, který mají tyto agentury k dispozici, je v současnosti jediné pracoviště v ČR, které odpovídá nejnovějším a nejpřísnějším požadavkům na ochranu klientských dat. Toto pracoviště splňuje předepsanou sílu zdí, konstrukci vstupního mechanizmu do prostor PCO, instalaci neprůstřelných oken, samostatného odvodu a přívodu vzduchu s teplotním ovládáním a bezpečnostními klapkami, automatizovanou zálohu napájecích okruhů, redundanci použitého hardwaru, komunikačních tras a datových úložišť, vlastního monitorování všech provozních rizik, detekcí plynu a instalaci tísňových hlásičů pro případ přepadení PCO

Toto moderní PCO umožňuje bezpečné zpracování a archivaci dat z EZS (elektronických zabezpečovacích systémů) klientů. Další výhodou je zpřístupnění klientských dat přes veřejné internetové rozhraní. To stručně řečeno umožní klientovi za pomoci osobního hesla a IP prostředí, kdykoliv nahlédnout do elektronické karty svého objektu. Zde může ve výpisu zpráv sledovat nejenom poplachové zprávy, ale i čas dojezdu zásahového vozidla, odchody a příchody zaměstnanců nebo rodinných příslušníků respektive zakódování a odkódování, atp.

Pult centrální ochrany v reálné situaci

Každý dálkově střežený objekt je zabezpečen zmíněnými EZS nebo kamerovými systémy. Ty v případě jakéhokoli narušení objektu nežádoucími vlivy vysílají poplachovou, eventuelně kontrolní nebo informativní zprávu, která následně upozorní operátory PCO o nežádoucím pohybu ve střeženém objektu nebo o poruše EZS, výpadku spojení atp.

Na tyto zprávy operátor reaguje dle smluvních směrnic. Zpravidla jde o vyslání zásahové jednotky (výjezdové vozidlo), která provede kontrolu a následné zajištění tohoto objektu až do příjezdu Policie ČR nebo kontaktních osob.

Vzhledem ke stále vzrůstajícím statistikám majetkové trestné činnosti není v silách jednotlivců zajistit v případě nepřítomnosti kterýkoliv komerční či privátní objekt proti kriminálním živlům. S ohledem na pracovní nasazení mnoha lidí, není myslitelné a ani reálné ještě osobně ochraňovat svůj firemní nebo soukromý majetek. Přenechejte raději tyto starosti vyškoleným a vybaveným profesionálům, kteří mají dlouholeté zkušenosti s ostrahou objektů všech velikostí.


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN, a.s. Hradec Králové

Je bezpečnostní agentura, která poskytuje v souhrnu bezpečnostních služeb i elektronickou ostrahunapojení na PCO Hradec Králové, s možností bezpečnostní kamery. Tato agentura patří mezi profesionální bezpečnostní agentury na českém i zahraničním trhu a má již mnoho klientů s kladnými referencemi.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Hradec Králové

Je dceřiná společnost D.I.SEVEN, a.s. a komplexní služby poskytuje nejen ve městě Hradec Králové, ale v celé ČR. Její hlavní činností jsou služby správa nemovitostí a údržba budov. I tato agentura nabízí v rámci Facility managementu elektronickou ostrahu - napojení na pult centrální ochrany. Avšak každá vybraná bezpečnostní služba by měla být vybrána spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu. Agentura poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Hradec Králové

Mezi bezpečnostní služby této agentury patří také elektronická ostraha, která Vám zajistí zabezpečení domu a zabezpečení objektů. Napojení na pult centrální (centralizované) ochrany PCO a napojení bezpečnostní kamery Vám zajistí úplný přehled o pohybu osob v objektu, v domě i v jejich okolí. Tato bezpečnostní agentura působící i ve městě Hradec Králové nabízí mnoho garancí kvality. Nabízí odběr služeb – náhradní plnění.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: + 420 602 592 706
e-mail: praha@sipadan.cz

web: www.sipadan.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - SIPADAN a.s. Hradec Králové

Agentura je na trhu v ČR již od roku 2002. Je to další bezpečnostní agentura ve městě Hradec Králové. Nabízí veškeré bezpečnostní služby, zahrnující také elektronické zabezpečení - napojení na pult centrální (centralizované) ochrany s možností bezpečnostní kamery. Zabezpečení objektů, nebo zabezpečení domu poskytuje profesionálně a řadí se mezi přední bezpečnostní agentury. Zaměstnává občany se ZPS, ZTP a invalidní důchodce a poskytuje náhradní plnění.